Personal touch in finance

In onze branche gaat het om kennis en vertrouwen. Kennis verwerf je, vertrouwen verdien je. Met die instelling verricht Borrie financiële diensten. Het is ons ultieme doel om voor onze klanten een financieel klimaat te creëren waarin ze optimaal kunnen functioneren en floreren. Lees meer

Nieuws
Kan een vruchtgebruiker de rente van een eigenwoninglening aftrekken?

Bij overlijden gebeurt het nogal eens dat het vruchtgebruik (of het recht van bewoning of gebruik) van een woning wordt toebedeeld aan de achtergebleven partner.

Nieuws
Privégebruik poolauto’s en bijtelling

Heeft u één of meerdere auto’s geleast die door wisselende werknemers in principe uitsluitend voor zakelijke ritten worden gebruikt?

Vacatures
Adviseur Global Mobility – Amsterdam

In verband met uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een Adviseur Global Mobility.

Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.