Personal touch in finance

13 February 2012

Laat u niet misleiden; doe aangifte!

13 February 2012

De Belastingdienst heeft een brief gestuurd waarin belastingplichtigen een mededeling krijgen dat zij geen aangifte inkomstenbelasting over 2011 hoeven te doen.

De brief van de Belastingdienst waarin u wordt medegedeeld dat u over 2011 geen aangifte inkomstenbelasting hoeft te doen, kan misleidend werken. U kunt door gehoor te geven aan deze oproep een belastingteruggave mislopen.

Dit kan bijvoorbeeld als uw situatie ten opzichte van vorig jaar is veranderd waarbij u nu wel een beroep kunt doen op bepaalde aftrekposten. Ook kan het zijn dat u recht heeft op bepaalde heffingskortingen. Om voor de heffingskortingen in aanmerking te komen, moet u de aangifte Inkomstenbelasting invullen. Het is daarom altijd raadzaam om aangifte Inkomstenbelasting te doen.

Let op!

U moet uw aangifte op tijd indienen. De aangifte Inkomstenbelasting 2011 moet vóór 1 april 2012 binnen zijn bij de Belastingdienst. Gaat u dit niet halen? Geef dit aan bij uw adviseur zodat uitstel kan worden geregeld!

News archive 2012

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.