Personal touch in finance

10 September 2012

Tijdelijk minder overdrachtsbelasting bij doorverkoop binnen drie jaar

10 September 2012

Staatssecretaris Weekers van Financiën zet opnieuw een versoepeling van de overdrachtsbelasting in om de stagnerende onroerendgoedmarkt op gang te helpen. De termijn van zes maanden waarbinnen een opvolgende koper een vermindering van overdrachtsbelasting krijgt, wordt tijdelijk verlengd naar 36 maanden.

Korting voor opvolgende koper

Bij de levering van een onroerende zaak moet de koper overdrachtsbelasting betalen. Wordt diezelfde onroerende zaak binnen zes maanden doorverkocht, dan betaalt de opvolgende koper alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde. Is de koopprijs gelijk aan of lager dan die van de eerdere koper, dan betaalt de opvolgende koper zelfs helemaal geen overdrachtsbelasting. Van meerwaarde is dan namelijk geen sprake. De termijn van zes maanden is nu tijdelijk verlengd naar 36 maanden.

Wanneer geldt de verlengde termijn?

De verlenging geldt voor woningen en bedrijfspanden waarvan de eerste verkrijging heeft plaatsgevonden op of na 1 september 2012. Heeft u een pand dat vóór 1 september 2012 werd geleverd, dan geldt de verlenging helaas niet.

Wat is het voordeel?

De vermindering van de overdrachtsbelasting komt ten goede aan elke volgende koper. Als eerste verkoper profiteert u hoogstens van een grotere koopbereidheid. De tweede koper bespaart zich namelijk de overdrachtsbelasting die de eerste koper al heeft betaald. Is het pand na de eerste levering niet duurder geworden, dan betaalt hij helemaal geen overdrachtsbelasting.

Let op!

Gaat u binnenkort op zoek naar een nieuwe woning of een nieuw bedrijfspand, kijk dan goed naar de datum van de vorige levering. Heeft de verkoper de woning of het bedrijfspand zelf op of na 1 september 2012 verkregen, dan kunt u een beroep doen op de vermindering van overdrachtsbelasting.

Koopt u een woning of bedrijfspand op of na 1 september en verkoopt u deze weer binnen 36 maanden, wijs de koper er dan op dat hij alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd. Mogelijk raakt u hiermee de woning of het bedrijfspand sneller kwijt.

News archive 2012

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.