Personal touch in finance

08 December 2012

Toeslagen aan banden

08 December 2012

Nederland moet fors bezuinigen en dat heeft ook gevolgen voor de toeslagen die u mogelijk ontvangt. Op het gebied van de toeslagen verandert er in 2013 het nodige. Van vermogenstoets en lagere toeslagen tot wijzigingen in het begrip toeslagpartner.

Nieuwe regels toeslagpartner

Vanaf 2013 worden de regels voor een toeslagpartner anders. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het fiscale partnerbegrip in de inkomstenbelasting. Gehuwden en geregistreerde partners zijn zonder meer ook elkaars toeslagpartner. Voor samenwonenden gelden aanvullende voorwaarden.
Gaat u scheiden dan bent u niet langer toeslagpartner als het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank en u niet langer op hetzelfde adres staat ingeschreven. Woont u op een ander adres, maar is het echtscheidingsverzoek nog niet ingediend, dan blijft uw echtgeno°t(e) dus uw toeslagpartner.

Vermogenstoets voor toeslagen

De huurtoeslag houdt al langer rekening met het vermogen dat iemand heeft. Er komt nu echter ook een vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Bedraagt het vermogen (box 3) op 1 januari 2013 meer dan € 101.139 (alleenstaande) of € 122.278 (partners) dan heeft u geen recht meer op zorgtoeslag en/of kindgebonden budget.
Deze vermogensgrenzen zijn nog niet definitief. Een kleine wijziging in de bedragen is nog te verwachten.

Minder toeslag

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor uw huur. De huurtoeslag gaat met € 8,80 per maand omlaag (€ 105,60 per jaar). Ook de zorgtoeslag wordt lager en de maximale inkomensgrens gaat omlaag. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u dus zelf moet betalen. Voor lage inkomens komt er € 115 bij ter compensatie van de verhoging van het eigen risico van € 220 naar € 350 in 2013. De overheid gaat ook minder bijdragen aan de kosten voor kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor het 1e kind gaat omlaag, behalve als het gezamenlijk inkomen € 17.230 of lager is. Heeft u een laag inkomen, dan krijgt u € 75 meer kindgebonden budget voor uw 2e kind. De bedragen voor de andere kinderen blijven gelijk.

Toetsingsinkomen verandert

Door de Wet uniformering loonbegrip wordt in 2013 uw loonstrookje niet alleen eenvoudiger, maar verandert ook uw toetsingsinkomen. Daarnaast kan de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 2013 tevens van invloed zijn op uw toetsingsinkomen, evenals het tegoed op uw levenslooprekening dat wordt uitbetaald of vrijvalt in 2013.

Let op!

Verandert er iets in uw inkomen, geef de wijzigingen dan binnen vier weken door op www.toeslagen.nl (Mijn toeslagen). Zo voorkomt u een boete en het terugbetalen van rente als straks uit de definitieve berekening over 2013 blijkt dat u te veel toeslag heeft ontvangen.

News archive 2012

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.