Personal touch in finance

27 January 2014

Btw-aangifte? Houd rekening met privégebruik zakelijke auto!

27 January 2014

Het is deze maand weer tijd voor de laatste btw-aangifte over het jaar 2013. Zowel de aangifte als de betaling van de btw moeten uiterlijk op 31 januari 2014 bij de Belastingdienst binnen zijn. Heeft u of een van uw werknemers vorig jaar de auto van de zaak ook privé gebruikt, dan moet u in deze laatste btw-aangifte over 2013 de btw over dit privégebruik aangeven en betalen.

Wordt de auto van de zaak ook privé gebruikt, dan heeft u gedurende het jaar alle btw over de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik als voorbelasting mogen aftrekken. Uiteraard voor zover de auto is gebruikt voor belaste omzet. Voor het privégebruik moet u btw betalen. Deze bedraagt in de regel 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm (forfaitaire regeling). Deze btw betaalt u bij de laatste aangifte van het boekjaar.

Tip:
U mag ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn dan de forfaitaire regeling. U moet dan wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden.

Voor de berekening van de verschuldigde btw voor het privégebruik van de auto bestaan afwijkende regels bijvoorbeeld wanneer:

  • het een auto betreft die ouder is dan vijf jaar;
  • de auto zonder btw is aangeschaft;
  • het privégebruik uitsluitend bestaat uit woon-werkverkeer;
  • uw werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik; of
  • u als ondernemer uw privéauto zakelijk gebruikt en de btw op de kosten voor onderhoud en gebruik in aftrek hebt gebracht.

Bezwaar tegen btw-privégebruik auto

De jaarlijkse btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak staat al enige jaren ter discussie. Onlangs heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat ondernemers die bezwaar hebben gemaakt tegen de aangegeven btw voor het privégebruik van de auto over 2011 of 2012, dit voor 2013 niet opnieuw hoeven te doen. De Belastingdienst heeft tevens aangekondigd dat ondernemers die bezwaar hebben ingediend tegen de btw privégebruik auto over 2010 en eerder, binnenkort een brief kunnen verwachten met het verzoek tot intrekken van deze bezwaren.

Let op!

Mocht u een dergelijke brief ontvangen, neem dan contact op met uw adviseur. Het hangt namelijk van de situatie af, zoals de omvang van het privégebruik, of u bezwaren over 2010 en eerder kunt intrekken of juist de procedure moet voortzetten.

News archive 2014

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.