Personal touch in finance

07 January 2014

Extra voordeel met Energie-investeringsaftrek

07 January 2014

Eind december is de energielijst voor 2014 gepubliceerd. Op deze lijst staan meer dan 160 energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie-investeringsaftrek. Investeert u in een bedrijfsmiddel wat is aangewezen op de energielijst dan heeft u extra fiscaal voordeel.

Energie-investeringsaftrek

Investeert u als ondernemer in bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst energielijst 2014.pdf/ dan heeft u mogelijk recht op de Energie-investeringsaftrek (EIA). Hierdoor betaalt u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Met de EIA kunt u namelijk 41,5 % van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

De EIA is van toepassing als u investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en waarvan het investeringsbedrag minimaal € 2.500 bedraagt.
Het maximuminvesteringsbedrag is € 118 miljoen. Bij een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of een vof, worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.

Tip:
Naast de EIA kunt u ook gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een investering kan echter niet zowel voor de EIA als voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) in aanmerking komen.

Geen extra subsidie

Nieuw in 2014 is dat bedrijven geen gebruik mogen maken van zowel de EIA als de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De overheid wil hiermee de opeenstapeling van financiële- en fiscale steun voor duurzame energie voorkomen. De SDE+ is een speciale subsidieregeling voor bedrijven en (non-profit) instellingen die duurzame energie willen produceren.

Let op!

Is aan u vóór 2014 al wel SDE (+) subsidie toegekend, maar heeft u voor de installatie nog geen EIA aangevraagd, dan geldt er een overgangsregime. Hierin is bepaald dat bedrijven voor deze projecten nog wel EIA kunnen aanvragen.

News archive 2014

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.