Personal touch in finance

14 March 2014

Update pensioenperikelen

14 March 2014

De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een verdere verlaging van de pensioenopbouwpercentages per 2015 en een beperking van het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd. Aan de Eerste Kamer is inmiddels verzocht om snelle afhandeling van de pensioenplannen voor 2015. Pensioenuitvoerders moeten namelijk voldoende gelegenheid hebben om wijzigingen door te voeren. Maar u wilt vast ook weten hoe uw pensioenopbouw er vanaf 2015 gaat uitzien.

Pensioenaanscherpingen

Met een slag om de arm – de Eerste Kamer moet immers nog instemmen – zullen de pensioenopbouwpercentages met ingang van 1 januari 2015 omlaag gaan. Het maximumopbouwpercentage voor middelloonregelingen bedraagt dan 1,875% (2014: 2,15%). Na 40 dienstjaren kunt u met een dergelijk opbouwpercentage uitkomen op ongeveer 75% van het gemiddelde loon. Voor pensioen op basis van het eindloon is het maximumopbouwpercentage straks 1,657% per dienstjaar (2014: 1,9%). Ook voor beschikbarepremieregelingen geldt straks een soortgelijke aanpassing.

Het loon waarover u pensioen kunt opbouwen, is vanaf 2015 beperkt tot € 100.000. Dit heet de aftoppingsgrens.

Nettolijfrente

Verdient u meer dan kunt u voor het deel van het inkomen boven de aftoppingsgrens met een nettolijfrente bijsparen voor een extra inkomen voor uw oude dag. Zo kunt u een oudedagsvoorziening opbouwen die ongeveer overeenkomt met een jaarlijkse brutopensioenopbouw van 1,875% van uw gemiddeld verdiende arbeidsinkomen. De premies voor de nettolijfrente zijn niet aftrekbaar in box 1. De opgebouwde aanspraak is vrijgesteld in box 3. De uitkeringen uit de nettolijfrente zijn onbelast.

Tip:
De nettolijfrente is een vrijwillige oudedagsvoorziening die openstaat voor iedereen met een inkomen boven de aftoppingsgrens, dus ook voor de ondernemer.
Het is niet de bedoeling dat de nettolijfrente straks wordt gebruikt voor iets anders dan de oudedag. Daarom zal bij een gehele of gedeeltelijke afkoop de box 3-vrijstelling voor de volledige nettolijfrente-aanspraak komen te vervallen. Mogelijk komt er nog een aanscherping van de sanctiebepaling bij afkoop.

Als aanbieders van een nettolijfrente kunnen straks verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen optreden. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt nog bekeken of ook pensioenfondsen de nettolijfrente kunnen gaan aanbieden.

News archive 2014

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.