Personal touch in finance

11 April 2014

Maak op tijd bezwaar tegen de crisisheffing

11 April 2014

Bedroeg het loon van één of meer van uw werknemers vorig jaar meer dan € 150.000, dan bent u een werkgeversheffing hoge lonen (crisisheffing) verschuldigd van 16% over dit meerdere. Deze heffing moet u aangeven in de aangifte loonheffingen maart 2014. De crisisheffing ligt al enige tijd onder vuur. Daarom kan het verstandig zijn om tijdig bezwaar te maken.

Crisisheffing

Aanvankelijk zou de crisisheffing alleen voor 2013 gelden. De heffing is echter met één jaar verlengd naar 2014. Het kabinet heeft wel laten weten dat het gaat om een eenmalige verlenging en dat de crisisheffing dus niet structureel wordt.

Bepalend is het loon dat uw werknemer verdiende over het hele jaar 2013, dus inclusief alle structurele en incidentele beloningen en dus ook inclusief de eventuele bijtelling auto. Bedroeg dit loon meer dan € 150.000, dan bent u over dit meerdere 16% belasting verschuldigd. U moet de crisisheffing aangeven in het aangiftetijdvak waarin 31 maart 2014 valt en op tijd betalen. Doet u een maandaangifte dan is de uiterste aangifte- en betaaldatum 30 april 2014.

Tip:
Heeft uw werknemer in 2013 het volledige tegoed van de levenslooprekening opgenomen en heeft u loonheffingen ingehouden over 80% van het tegoed? U hoeft dit tegoed dan niet mee te tellen bij het bepalen of uw werknemer in 2013 meer dan € 150.000 verdiende.

Bezwaar

Er is veel te doen over de crisisheffing. Deze zou mogelijk in strijd zijn met Europees recht. Daar komt voor dit jaar nog bij dat de crisisheffing slechts eenmalig zou gelden, maar inmiddels wel is verlengd. Het kan daarom verstandig zijn om bezwaar te maken tegen de aangifte waarin u de crisisheffing heeft aangegeven. Neem hiervoor contact op met uw SRA-adviseur. Deze heeft eventueel een modelbezwaarschrift voor u klaar liggen.

News archive 2014

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.