Personal touch in finance

14 April 2014

Nieuwe regeling voor buitenlandse belastingplichtigen

14 April 2014

Woont u buiten Nederland en heeft u inkomsten uit of bezittingen in Nederland, dan kunt u mogelijk kiezen om voor de inkomstenbelasting als een binnenlandse belastingplichtige te worden behandeld. Dat kan voordelig zijn. Vanaf 1 januari 2015 is er geen keuzemogelijkheid meer. Dan geldt automatisch de nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Volgens de nieuwe regeling bent u een gekwalificeerde buitenlandse belastingplichtige wanneer:
  • u in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont;
  • u over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt. Voor deze 90%-grens telt niet alleen uw inkomen uit werk en woning mee, maar ook uw vermogen en uw inkomsten uit aanmerkelijk belang;
  • u een inkomensverklaring kan overleggen van de Belastingdienst van uw woonland.

Voldoet u aan al deze voorwaarden van de nieuwe regeling dan heeft u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland.

Aangifte 2015

De nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht is voor het eerst merkbaar bij de aangifte over 2015, of al eerder wanneer u een voorlopige aanslag over 2015 ontvangt.

Tip:
Tot en met de aangifte over 2014 kunt u als buitenlandse belastingplichtige nog kiezen voor binnenlandse belastingplicht. Dat kan voordelig zijn, maar hoeft niet. Laat u daarom goed informeren.

Let op!

Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan kunt u vanaf volgend jaar niet meer kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Woont u echter in België en voldoet u niet aan de 90%-eis dan heeft u toch recht op bepaalde aftrekposten en heffingskortingen.

News archive 2014

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.