Personal touch in finance

30 June 2014

Ruim baan voor de vakantiewerker

30 June 2014

Het einde van het schooljaar is alweer in zicht. De komende tijd gaan dan ook veel jongeren weer op zoek naar een vakantiebaantje. Ieder jaar brengt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom de brochure ‘Vakantiewerk’ uit. Deze is niet alleen handig voor de doelgroep zelf, maar ook voor u als u vakantiewerk aanbiedt. Zo gaat u goed voorbereid het vakantieseizoen in!

Brochure ‘Vakantiewerk 2014’

De regelgeving kan u nog wel eens verrassen als u vakantiewerk aanbiedt aan jongeren in de leeftijd van dertien tot en met zeventien jaar. Wat voor soort vakantiewerk een jongere mag doen, hangt bijvoorbeeld sterk af van zijn of haar leeftijd. Hoe ouder, hoe meer soorten werk. Wist u bijvoorbeeld dat iemand van zestien of zeventien jaar bijna alle soorten werk mag doen, maar dat er bij gevaarlijk werk wel altijd een ouder iemand aanwezig moet zijn ter ondersteuning en om in te grijpen indien nodig? Of dat een jongere van dertien of veertien jaar nooit op zondag mag werken? Wel zo handig om te weten als uw bedrijf een zondagopenstelling heeft. In de brochure ‘Vakantiewerk 2014’ staan alle regels op een rij.

Studenten- en scholierenregeling

Ga ook na of u gebruik kunt maken van de studenten- en scholierenregeling. Kunt u de regeling toepassen dan hoeft u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen. Voor de berekening van de loonheffingen mag u dan namelijk het kalenderkwartaal gebruiken in plaats van het werkelijke loontijdvak. Het voordeel voor de student of scholier is dat deze netto meer overhoudt.

Let op!

Ook bij vakantiewerk bent u verplicht het minimumjeugdloon uit te betalen.

News archive 2014

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.