Personal touch in finance

26 June 2014

Zonder bijtelling ook geen aftrek eigen bijdrage

26 June 2014

Wanneer een werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de auto van de zaak, dan vermindert deze eigen bijdrage de bijtelling. Wat nu als uw werknemer wel een eigen bijdrage betaalt, maar geen bijtelling heeft? Recent heeft hof Arnhem-Leeuwarden zich over deze vraag gebogen. Volgens het hof is in dat geval geen aftrek mogelijk van de eigen bijdrage.

Betaalt uw werknemer een eigen bijdrage, dan mag u deze bijdrage in mindering brengen op de bijtelling. De bijtelling kan echter niet negatief worden. Bovendien geldt dat de bijdrage alleen in mindering mag worden gebracht op de bijtelling voor zover deze betrekking heeft op het privégebruik!

News archive 2014

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.