Personal touch in finance

29 December 2014

Uw pensioen-bv in zwaar weer? Stempel eenmalig af

29 December 2014

Veel pensioenen in eigen beheer zijn (ernstig) ondergedekt, bijvoorbeeld door jarenlange tegenvallende beleggings- en ondernemingsresultaten.

De opgebouwde pensioenaanspraken in eigen beheer mogen in dat geval echter niet zomaar zonder fiscale gevolgen worden verminderd.
Als er echter sprake is van een onderdekking (dekkingsgraad minder dan 75%) door reële beleggings- en ondernemingsverliezen, dan is het mogelijk om toch op de pensioeningangsdatum eenmalig een vermindering van de pensioenaanspraken toe te passen. De voorwaarden zijn streng. Zo mag bijvoorbeeld de te lage dekkingsgraad niet zijn ontstaan doordat uw bv aan u dividenduitkeringen heeft verricht.

News archive 2014

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.