Personal touch in finance

23 December 2014

Vervanging VAR tot nader order uitgesteld

23 December 2014

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zal niet op korte termijn worden vervangen door de ‘Beschikking geen loonheffingen’.

De Tweede Kamer heeft namelijk de behandeling van het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld tot nader order uitgesteld. Aan het kabinet de opdracht te zoeken naar een alternatief.

Het was de bedoeling dat de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de loop van 2015 de huidige vier verschillende VAR’s zou vervangen. Vanuit de praktijk is er echter veel kritiek, niet in de laatste plaats vanwege de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hierdoor zouden bonafide opdrachtgevers wellicht huiverig worden om zzp’ers in te huren. De Tweede Kamer heeft het kabinet nu verzocht om alternatieven voor de ‘Beschikking geen loonheffingen’ te onderzoeken. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben al laten weten blij te zijn dat er naar een beter alternatief voor de VAR wordt gezocht. Volgens de ondernemingsorganisaties is dit zeker nodig nu volgens hen de ‘Beschikking geen loonheffingen’ onnodig en ondeugdelijk is.

News archive 2014

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.