Personal touch in finance

02 January 2017

Stop belastingvrij met roken

02 January 2017

Een nieuw jaar gaat meestal gepaard met goede voornemens.

Heeft uw werknemer het goede voornemen om zijn sigaretten aan de kant te gooien? Dan kunt u een cursus stoppen met roken onbelast aanbieden als deze cursus deel uitmaakt van uw arboplan.

U kunt een cursus stoppen met roken onbelast aanbieden als deze samenhangt met uw verplichtingen op grond van de Arbowet. Voorwaarde hiervoor is dat de cursus deel uitmaakt van uw arboplan en dat u het initiatief neemt tot het aanbieden van de cursus.

Naast dat u de cursus stoppen met roken onbelast ter beschikking kunt stellen, is het ook mogelijk de cursus onbelast aan uw werknemers te vergoeden of te verstrekken.

Let op!

Omdat de cursus moet worden aangemerkt als arbovoorziening is het niet mogelijk dat uw werknemer een eigen bijdrage betaalt voor de cursus.

News archive 2017

Borrie is an active and driving force in the Alliott Group, a worldwide alliance in the field of accountancy, tax advice and consultancy.