Personal touch in finance

06 March 2017

Verhuur deelauto kan zonder bijtelling

06 March 2017

Wist u dat u zakelijke deelauto’s ook kunt verhuren aan uw werknemers voor privégebruik?

Dat kan zonder bijtelling als de werknemer hiervoor een marktconform huurtarief aan u betaalt.

De Belastingdienst heeft onlangs samen met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen uitvoeringsafspraken gemaakt over de mogelijkheid om een zakelijke deelauto te huren en wat daarvan de gevolgen zijn voor de bijtelling. Een zakelijke deelauto is een door een werkgever geleasede auto die door wisselende werknemers uitsluitend wordt gebruikt voor zakelijke ritten. In de periode dat een deelauto niet zakelijk wordt gebruikt, kunt u deze verhuren aan uw werknemers voor privégebruik. Dat kan zonder dat de werknemer te maken krijgt met een bijtelling. Dan moet u wel optreden als verhuurder van de deelauto en moet de werknemer, al dan niet via de leasemaatschappij, een marktconform huurtarief voor het privégebruik van de auto aan u betalen.

Marktconform huurtarief

Als u de volgende tarieven in rekening brengt, is sprake van een marktconform huurtarief:

RDC-segmenten: A (klein)
Voorbeeldmodellen: Citroën C1, Peugeot 108
Toetstarief per dag van 09.00 tot 09.00 uur): 48,-
Toetstarief dagdeel (periode van 4 uur overdag of van 17.00 ‘s avonds t/m 9.00 uur de volgende ochtend): 31,-
Toetstarief weekend (periode vrijdag 17.00 uur tot maandag 09.00 uur): 78,-

RDC-segmenten: B (kleine middenklasse)
Voorbeeldmodellen: Ford Fiësta, VW Polo
Toetstarief per dag van 09.00 tot 09.00 uur): 57,-
Toetstarief dagdeel (periode van 4 uur overdag of van 17.00 ‘s avonds t/m 9.00 uur de volgende ochtend): 36,-
Toetstarief weekend (periode vrijdag 17.00 uur tot maandag 09.00 uur): 92,-

RDC-segmenten: C (middenklasse)
Voorbeeldmodellen: Opel Astra, Toyota Prius
Toetstarief per dag )van 09.00 tot 09.00 uur): 67,-
Toetstarief dagdeel (periode van 4 uur overdag of van 17.00 ‘s avonds t/m 9.00 uur de volgende ochtend): 43,-
Toetstarief weekend (periode vrijdag 17.00 uur tot maandag 09.00 uur): 108,-

RDC-segmenten: D (grote middenklasse)
Voorbeeldmodellen: Audi A4, BMW 3-serie
Toetstarief per dag (van 09.00 tot 09.00 uur): 83,-
Toetstarief dagdeel (periode van 4 uur overdag of van 17.00 ‘s avonds t/m 9.00 uur de volgende ochtend): 53,-
Toetstarief weekend (periode vrijdag 17.00 uur tot maandag 09.00 uur): 134,-

Let op!

Deze toetstarieven zijn voor het eerst vastgesteld en worden voortaan jaarlijks aangepast.

Aantoonbaar gebruik

Verder moet u het gebruik van de deelauto kunnen aantonen. U moet inzichtelijk maken in welke perioden de deelauto is gebruikt en hoeveel kilometers per rit zijn gereden. Dat inzichtelijk maken kan bijvoorbeeld plaatsvinden met een gecertificeerd rittenregistratiesysteem. Voor wat betreft de privé gereden kilometers moet uit de administratie blijken (a) door welke werknemers in welke perioden de auto is gebruikt en (b) dat u aan deze werknemers een markconform huurtarief in rekening heeft gebracht.

Let op!

U bent verantwoordelijk voor een juiste kwalificatie van de rit als zakelijk dan wel privé. Woon-werkverkeer kwalificeert in dit verband als zakelijk verkeer.

News archive 2017

Borrie is an active and driving force in the Alliott Group, a worldwide alliance in the field of accountancy, tax advice and consultancy.