Personal touch in finance

31 March 2017

Wettelijk minimumloon ook voor opdrachtnemers

31 March 2017

Het wettelijk minimumloon gaat ook gelden voor opdrachtnemers, oftewel personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht.

De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd op dinsdag 28 maart 2017.

Minimumloon bij overeenkomsten van opdracht

Op dit moment geldt het wettelijk minimumloon alleen als de opdrachtnemer, die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht, zich niet mag laten vervangen door een ander. Dat criterium blijkt in de praktijk gemakkelijk te omzeilen, waardoor opdrachtgevers toch geen minimumloon hoeven te betalen.

Over enkele maanden is dit verleden tijd. Dan krijgt iedereen die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht automatisch recht op het minimumloon, tenzij het gaat om mensen die fiscaal als ondernemer worden beschouwd. Het wettelijk minimumloon gaat dus niet gelden voor zelfstandige ondernemers.

News archive 2017

Borrie is an active and driving force in the Alliott Group, a worldwide alliance in the field of accountancy, tax advice and consultancy.