Personal touch in finance

23 May 2017

Praktische gids voor veiligheid en gezondheid op het werk

23 May 2017

Goede gezondheids-en veiligheidsmaatregelen op de werkplek zijn logisch, maar hoe kunt u dit waarborgen?

De Europese Commissie heeft een praktische gids uitgebracht voor werkgevers met concrete tips voor een geslaagde aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk.

Veiligheid en gezondheid op het werk

De gids Iedereen heeft belang bij veiligheid en gezondheid op het werk is bedoeld als hulpmiddel bij het voldoen aan de werkgeversverplichtingen rondom veiligheid en gezondheid op het werk. U treft hierin eenvoudige en concrete tips bijvoorbeeld over risicobeoordelingen, preventiemaatregelen en opleiding. De gids is beschikbaar in alle officiële EU-talen en bevat ook nuttige links naar online instrumenten en middelen.

News archive 2017

Borrie is an active and driving force in the Alliott Group, a worldwide alliance in the field of accountancy, tax advice and consultancy.