Personal touch in finance

22 August 2017

Gratis toegang tot informatie uit Handelsregister

22 August 2017

Ondernemers kunnen voortaan per jaar dertig gratis inzages krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan ingeschreven.

Hiermee wil de Kamer van Koophandel (KvK) het raadplegen van het Handelsregister laagdrempeliger maken. Daarnaast stelt de KvK kosteloos twee geanonimiseerde sets beschikbaar met open data over bedrijven en jaarrekeningen.

KvK App Handelsregister

De inzages in het Handelsregister stelt de KvK beschikbaar via de KvK App Handelsregister . Met de gratis inzage van gegevens kunt u bijvoorbeeld checken of de onderneming waarmee u zaken wilt doen daadwerkelijk bestaat en wie de eigenaren en/of wettelijke vertegenwoordigers zijn.

Open data

De twee sets met open data kunnen dienen om analyses uit te voeren voor bijvoorbeeld benchmarking, strategie en beleid. De ene set is een geanonimiseerd overzicht van ondernemingen en de andere set bestaat uit geanonimiseerde gegevens uit jaarrekeningen.

News archive 2017

Borrie is an active and driving force in the Alliott Group, a worldwide alliance in the field of accountancy, tax advice and consultancy.