Personal touch in finance

18 August 2017

Jaarlijkse informatieplicht voormalig ANBI

18 August 2017

Ook als uw instelling niet langer is aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), moet u mogelijk toch vóór 1 september 2017 bepaalde informatie over het boekjaar 2016 doorgeven aan de Belastingdienst.

Een verlies van de ANBI-status betekent namelijk niet automatisch het einde van de informatieplicht.

De informatieplicht voor voormalige ANBI’s geldt voor instellingen met een vermogen van € 25.000 of meer, waarvan de ANBI-status is beëindigd op of na 1 januari 2013. Het criterium van € 25.000 ziet op het ANBI-vermogen van de instelling op 1 januari 2016 of, bij beëindiging in 2016, het eigen vermogen van de instelling op het moment van beëindiging. De informatieplicht houdt in dat u bepaalde gegevens over schenkingen aan de Belastingdienst moet doorgeven evenals het vermogensverloop van uw instelling.

Vóór 1 september!

De schenkings- en vermogensgegevens over het boekjaar 2016 moeten worden doorgegeven met een speciaal formulier . Dit formulier moet vóór 1 september 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Let op!

Zorg ervoor dat de Belastingdienst de informatie op tijd ontvangt. Bij een niet tijdige aanlevering riskeert u namelijk een boete.

News archive 2017

Borrie is an active and driving force in the Alliott Group, a worldwide alliance in the field of accountancy, tax advice and consultancy.