Personal touch in finance

11 September 2017

Belastingdienst maakt fout met te vergoeden belastingrente

11 September 2017

Is door de Belastingdienst uw definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2016 verminderd?

Heeft u hierdoor recht op een bedrag aan te vergoeden belastingrente? Is het antwoord op beide vragen ‘ja’ dan heeft u mogelijk te weinig teruggekregen.

Door een fout heeft de Belastingdienst het bedrag aan te vergoeden belastingrente, zoals vermeldt op de vermindering van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2016, nog niet verwerkt. Hierdoor heeft u mogelijk te weinig teruggekregen of is er te weinig verrekend ingeval van een nog openstaande belastingschuld. De Belastingdienst gaat deze fout zo snel mogelijk herstellen.

News archive 2017

Borrie is an active and driving force in the Alliott Group, a worldwide alliance in the field of accountancy, tax advice and consultancy.