Personal touch in finance

13 March 2019

Is een arbeidsovereenkomst noodzaak voor loon dga?

13 March 2019

De dga die een aanmerkelijk belang in zijn bv heeft en hiervoor werkzaamheden verricht, moet zichzelf een gebruikelijk loon toekennen. Of de dga een arbeidsovereenkomst heeft met de bv, is fiscaal niet van belang.

Fictieve dienstbetrekking

Als een dga werkzaamheden voor de bv verricht, is er automatisch sprake van een fictieve dienstbetrekking. Vanwege deze fictieve dienstbetrekking moet er een gebruikelijk loon uit de bv worden opgenomen.

Gebruikelijk loon
Een dga is verplicht ieder jaar een gebruikelijk loon uit de bv op te nemen. Dit wordt voor het jaar 2019 bepaald op het hoogste van de volgende bedragen:

of 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
of het loon van de best betaalde werknemer van de bv
of € 45.000

Geen arbeidsovereenkomst

In een zaak die onlangs speelde voor de rechter, kwam de vraag aan de orde of er, voor de verplichting om een gebruikelijk loon te onttrekken, vereist is dat er een arbeidsovereenkomst bestaat. De rechter concludeerde dat dit niet het geval is. Slechts het bezit van een aanmerkelijk belang én het verrichten van werkzaamheden voor de bv is van belang.

Lager gebruikelijk loon mogelijk

In een enkel geval is een lager gebruikelijk loon mogelijk. Hiervoor moeten dan wel goede redenen zijn. Zo heeft de Belastingdienst onlangs bekend gemaakt dat bij een aanhoudende verliessituatie en bij een startende bv onder voorwaarden een lager gebruikelijk loon mogelijk is.

Heeft u vragen over uw gebruikelijk loon, neem dan contact met ons op.

News archive 2019

Borrie is an active and driving force in the Alliott Group, a worldwide alliance in the field of accountancy, tax advice and consultancy.