Personal touch in finance

04 October 2019

Kosten implantaten en kronen aftrekbaar

04 October 2019

De kosten van kronen en implantaten zijn aftrekbaar als zorgkosten, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens het hof zijn het namelijk kosten voor hulpmiddelen en komen daarom voor aftrek in aanmerking.

Wat zijn hulpmiddelen?

Hulpmiddelen zijn onder andere middelen die een persoon in staat stellen tot het verrichten van een normale lichaamsfunctie waartoe hij zonder dat middel niet in staat zou zijn. Volgens het hof is hiervan sprake bij kronen en implantaten.

Functionele beperking

Het ontbreken van een tand in een gebit zorgt volgens het hof voor een dusdanige functionele beperking, dat iemand zonder implantaat en kroon onvoldoende in staat is om vast voedsel te verwerken. Dit is volgens de rechters zeker het geval als meerdere tanden of kiezen ontbreken.

Geen tandheelkundige hulp

Kronen en implantaten zijn niet aan te merken als tandheelkundige hulp, maar als hulpmiddel. Dit betekent dat lagere inkomens hierdoor voor de kosten van kronen en implantaten een extra aftrek krijgen. Deze zouden ze niet krijgen als kronen en implantaten wel als tandheelkundige hulp zouden kwalificeren.

Let op!

U kunt pas vanaf een bepaald bedrag, het drempelbedrag, specifieke zorgkosten aftrekken. Wat de bedragen zijn, vindt u op de site van de Belastingdienst. Wij helpen u graag bij de berekening of u in aanmerking komt voor aftrek.

News archive 2019

Borrie is an active and driving force in the Alliott Group, a worldwide alliance in the field of accountancy, tax advice and consultancy.