Personal touch in finance

31 March 2020

Corona: moet u wel of niet het loon doorbetalen?

31 March 2020

Er kan wat onduidelijkheid bestaan als een werknemer niet op het werk verschijnt door het coronavirus, terwijl dat wel wordt verlangd. Moet u bijvoorbeeld het loon doorbetalen van een werknemer die uit angst voor coronabesmetting niet op het werk komt? Hoe moet u hiermee omgaan?

Niet op het werk verschijnen door ziekte

Een werknemer die als gevolg van corona ziek is, heeft gewoon recht op loon bij ziekte. De werknemer zal zich bij u ziek moeten melden. Ook zal hij de bij u geldende voorschriften in acht moeten nemen. De hoogte van de loondoorbetaling is afhankelijk van wat er hierover tussen partijen is afgesproken, maar bedraagt in ieder geval 70% van het (maximum)dagloon. Gedurende het eerste ziektejaar geldt dat de werknemer in ieder geval recht heeft op 100% van het wettelijk minimumloon.

Loon doorbetalen tijdens quarantaine?

Wanneer een werknemer in quarantaine zit en ziek is, heeft hij uiteraard recht op loondoorbetaling. Dit is ook het geval als de overheid quarantaine oplegt, terwijl de werknemer (nog) geen symptomen vertoont. Dit geldt ook voor een werknemer die op vakantie is en in het vakantieland in quarantaine moet blijven. De situatie is wel anders als de werknemer zelf risico’s heeft genomen betreffende de vakantie. Denk aan de situatie dat hij ondanks een negatief reisadvies is afgereisd en vervolgens bij thuiskomst ziek blijkt te zijn of in quarantaine moet.

Niet op het werk verschijnen, zonder ziekte

De situatie kan zich ook voordoen dat een werknemer niet naar het werk wil komen uit angst besmet te raken. In die situatie is het van belang dat u kijkt of de werknemer thuis kan werken. Lukt dat niet dan bent u als werkgever gehouden de werknemer een veilige werkplek te bieden en u daarbij te houden aan de voorschriften zoals deze door de overheid zijn gesteld. Kunt u dit niet, dan heeft de werknemer toch recht op loon. Er bestaat alleen geen recht op loon als het niet werken voor risico van u komt. Dit kan aan de orde zijn als u wel een veilige werkplek kunt en wilt bieden, maar de werknemer daar aan het werk weigert te gaan. In dat geval is het dan wel van belang in dat u de werknemer waarschuwt dat zijn gedrag gevolgen kan hebben voor de loonbetaling.

Tip! Zoals altijd geldt ook hier dat het van belang is met elkaar in gesprek te gaan om te kijken welke oplossingen er zijn. Wellicht kan de angst van de werknemer worden weggenomen. Een andere optie is om met de werknemer te overleggen om vakantie op te nemen.

Onvoldoende werk

Als u onvoldoende werk heeft en u stuurt de werknemer naar huis, dan bent u wel verplicht het loon te betalen. U kunt dan een beroep doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

News archive 2020

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.