Personal touch in finance

14 August 2020

IJsje van de zaak ook voor personeel thuis?

14 August 2020

Nederland gaat nog steeds gebukt onder tropische temperaturen. Natuurlijk wilt u dat uw werknemers het hoofd koel houden. Diegenen die nu bij u op de zaak werken trakteert u misschien wel een op een ijsje van de zaak. En uw medewerkers die thuis aan het werk zijn dan?

Consumpties vrijgesteld

Een drankje of ijsje van de zaak is in principe loon, maar als consumptie specifiek vrijgesteld van belastingheffing. Het gaat dan wel om het drankje of ijsje dat u op de werkplek verstrekt.

Thuiswerkers hebben pech

De thuiswerkers kunt u dus helaas niet van een onbelast drankje of ijsje voorzien. Dit is alleen anders als de thuiswerker over een werkkamer beschikt met een eigen ingang en eigen sanitair én u met de thuiswerker een huurovereenkomst inzake het gebruik van deze werkkamer heeft afgesloten.

Vergoeding belast

U mag een drankje of ijsje belastingvrij verstrekken, maar niet vergoeden. Doet u dit toch, dan is de vergoeding belast bij de werknemer.

Beperkt aftrekbaar

De kosten van een verstrekt drankje of ijsje zijn onbelast voor uw personeel en voor u deels aftrekbaar. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting is dit in beginsel voor 80%, voor ondernemers met een bv in beginsel voor 73,5%.

Let op!

Heeft u de consumptie vergoed, dan is deze belast bij de werknemer en daarom bij u voor 100% aftrekbaar. De vergoeding wordt dan namelijk aangemerkt als loonkosten.

Werkkostenregeling

U kunt een belaste consumptie voor de werknemer onbelast houden door deze onder te brengen in de WKR. Een vergoeding, dus ook die voor de thuiswerker, blijft dan voor de werknemer toch onbelast. Bovendien is de vergoeding voor u 100% aftrekbaar. U betaalt wel 80% eindheffing, als het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen dit jaar boven de zogenaamde ‘vrije ruimte’ uitkomt.

Let op!

De vrije ruimte is dit jaar, juist met het oog op de coronacrisis, tijdelijk verhoogd. De vrije ruimte bedraagt in 2020 3% van uw loonsom tot € 400.000. Bij een hogere loonsom is de vrije ruimte over het meerdere 1,2%.

News archive 2020

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.