Personal touch in finance

30 November 2020

Extra coronasteun voor de cultuursector

30 November 2020

Er komt een extra financieel steunpakket voor de cultuursector. Deze extra steun in de coronacrisis is de tweede voor de sector en richt zich op de makers in de branche.

Extra steunpakket

De sector heeft, net als overige ondernemers, ook recht op de normale steunmaatregelen voor ondernemers, zoals NOW, TVL en Tozo. Het extra steunpakket is dan ook specifiek op de sector gericht.

Verlenging

Met het steunpakket worden onder meer de maatregelen uit het eerste steunpakket verlengd. Hiermee is zo’n € 200 miljoen gemoeid. Dit wordt onder andere besteed aan instellingen en festivals die meerjarige financiering krijgen via de Rijkscultuurfondsen.

Nieuwe steunmaatregelen

Daarnaast is er bijna € 300 miljoen beschikbaar voor nieuwe maatregelen. Zo is er € 150 miljoen uitgetrokken om gemeenten in staat te stellen om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen.

Vrije theaterproducenten

Er komt ook € 40 miljoen steun beschikbaar voor vrije theaterproducenten. Deze steun is bedoeld om gemaakte kosten deels te compenseren, op voorwaarde dat men ook weer opnieuw investeert in producties voor het seizoen 2021-2022.

Divers pakket

Het pakket aan nieuwe steunmaatregelen is erg divers. Zo komt er ruim € 6 miljoen beschikbaar voor het Filmfonds, komt er € 15 miljoen extra voor de leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen en is er € 400.000 beschikbaar voor het Nationaal Theaterweekend.

News archive 2020

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.