Personal touch in finance

20 November 2020

Werkkleding winkelpersoneel onbelast vergoeden?

20 November 2020

Ondernemers in de detailhandel voorzien hun personeel vaak van werkkleding. Kan dit onbelast en onder welke voorwaarden? En hoe zit het als u deze kleding laat reinigen? Kan dat dan ook onbelast?

Wat is werkkleding?

Werkkleding in fiscale zin is kleding die vrijwel alleen voor het werk kan worden gebruikt, zoals de overall van een loodgieter of de witte jasschort van een slager.

Niet alleen voor het werk?

Onder werkkleding verstaan we ook kleding die voorzien is van logo’s van uw bedrijf van minstens 70 cm2 groot. Deze eis geldt per kledingstuk. Verder zijn ook uniformen werkkleding, waaronder we verstaan: kleding waarmee een werknemer herkenbaar tot een bepaald bedrijf behoort. Ook kleding die u volgens de Arbowet ter beschikking moet stellen, is onder voorwaarden werkkleding. Tenslotte is ook kleding die aantoonbaar op de werkplek achterblijft aan te merken als werkkleding.

Let op!

Als kleding achter moet blijven op de werkplek, moet u als werkgever ook voor gescheiden kleedruimtes zorgen.

Onbelast?

Werkkleding kunt u alleen onbelast ter beschikking stellen. Dit betekent dat de kleding uw eigendom blijft en dat deze moet worden ingeleverd bij het einde van de dienstbetrekking. In plaats hiervan kan de werknemer u dan ook de restwaarde vergoeden.

Let op!

U kunt werkkleding dus niet belastingvrij vergoeden of verstrekken, wat betekent dat de werknemer dus niet de eigenaar van de werkkleding mag worden. Doet u dit toch, dan is de waarde belast, tenzij u het onderbrengt in de werkkostenregeling.

Reinigen onbelast?

U mag alleen ter beschikking gestelde werkkleding belastingvrij laten reinigen. Dus alleen als de werkkleding zelf belastingvrij is, kunt u deze ook belastingvrij laten reinigen. U kunt de kosten in dat geval ook onbelast vergoeden.

Heeft u vragen over de belastingheffing bij het vergoeden of verstrekken van werkkleding, neem dan contact met ons op.

News archive 2020

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.