Personal touch in finance

21 January 2021

Sluitende kilometeradministratie niet altijd vereist

21 January 2021

Als u een auto van de zaak rijdt, hoeft u geen bijtelling te betalen als u de auto in het jaar niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt. Dit moet u wel kunnen bewijzen. Een sluitende kilometeradministratie is daartoe erg nuttig, maar niet in alle gevallen een vereiste.

Minder dan 500 km privé

Wel is vereist dat u bewíjst dat de auto maximaal 500 km privé heeft gebruikt. Hóe u dat bewijst, mag u zelf weten. In een zaak bij de rechtbank Noord-Holland was een Excel-bestand met de rittenstaat beschadigd geraakt en achteraf hersteld.

Rittenstaat niet foutloos

Bij de hersteloperatie achteraf had de betreffende ondernemer onder meer gebruikgemaakt van zijn urenregistratie, zijn agenda, facturen en een routeplanner. De rittenstaten over een periode van vijf jaar waren daardoor niet foutloos.

Bewijs voldoende

Voor de rechter was voor twee jaren voldoende duidelijk dat er met de auto in die jaren niet meer dan 500 km privé was gereden. Echter voor drie jaren was dat niet het geval en bleven de navorderingsaanslagen in stand.

Tip!

Zorg voor een goede back-up van uw rittenregistratie of sla deze op in de ‘cloud’, zodat een technisch mankement u niet noodlottig wordt. Het gaat immers om forse bedragen!

Heeft u vragen over de bewijslast inzake de bijtelling voor de auto van de zaak, neem dan contact met ons op.

News archive 2021

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.