Personal touch in finance

11 February 2021

Vergeet eindheffing WKR niet in loonaangifte februari

11 February 2021

De eindheffing voor de werkkostenregeling moet u dit jaar uiterlijk meenemen in het tweede aangiftetijdvak voor de loonheffing. Voor veel ondernemers zal dit de aangifte van februari zijn, die u in maart moet indienen en betalen.

Werkkostenregeling

Via de WKR kunt u zaken belastingvrij vergoeden en verstrekken aan uw werknemers. Vergoedingen en verstrekkingen die binnen de vrije ruimte blijven, zijn ook voor u belastingvrij. Schiet u over de vrije ruimte heen, dan betaalt u 80% belasting over het meerdere via de eindheffing.

Let op!

De vrije ruimte over het jaar 2020 bedraagt 3% over de eerste €400.000 van de loonsom van uw bedrijf en 1,2% over het meerdere.

Eindheffing 80%

Heeft u meer uitgegeven aan vergoedingen en verstrekkingen dan de vrije ruimte, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing. Dit moet u aangeven in het tweede aangiftetijdvak, wat voor veel ondernemers februari zal zijn. Deze aangifte dient u in maart in en betaalt u ook in maart.

Administratie

Het bedrag van de eindheffing moet ook blijken uit uw administratie. Daartoe is het noodzakelijk dat u bijhoudt welke vergoedingen en verstrekkingen u onderbrengt in de werkkostenregeling. Vervolgens vergelijkt u dit bedrag met de beschikbare vrije ruimte en weet u of u eindheffing verschuldigd bent.

Heeft u vragen over de eindheffing van de werkkostenregeling, neem dan contact met ons op.

News archive 2021

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.