Personal touch in finance

22 March 2021

WBSO uiterlijk 31 maart melden

22 March 2021

Heeft u in 2020 WBSO aangevraagd, dan dient u uiterlijk 31 maart van dit jaar het aantal uren en eventueel de kosten te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bent u te laat, dan krijgt u een boete.

WBSO

Via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kan een fiscale subsidie verkregen worden voor innoverende activiteiten. De subsidie moet vooraf bij de RVO worden aangevraagd. Na afloop van het jaar volgt de eindafrekening.

Tegemoetkoming werkgevers

Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de personeelskosten. Daarnaast kunnen ze een tegemoetkoming in de overige kosten krijgen. Voor personeelskosten en overige kosten gelden forfaits. Werkgevers kunnen hiervan echter afwijken. In dat geval moeten ze de werkelijke kosten doorgeven aan de RVO.

Aftrek zelfstandigen

Zelfstandigen die zelf innovatieve werkzaamheden uitvoeren, komen ook in aanmerking voor de WBSO, in de vorm van een aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Hiervoor is vereist dat de zelfstandige minstens 500 uren in een jaar innovatief bezig is. Haalt de zelfstandige die 500 uren niet, dan moet hij dit uiterlijk 31 maart aan de RVO doorgeven.

Correctie

Wijkt het aantal aangevraagde WBSO-uren af van de realisatie, dan ontvangt u een correctie. Die kan positief of negatief uitpakken, afhankelijk van de vraag of u meer of minder uren aan innovatie heeft besteed dan gepland.

Heeft u vragen over de eindafrekening WBSO, neem dan contact met ons op.

News archive 2021

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.