Personal touch in finance

Het familiegevoel: Borrie en J. van Ingen

‘J. van Ingen B.V. Aannemingsbedrijf van straat- grond- en rioleringswerken.’ Een echt ouderwets familiebedrijf. Opgericht door vader Jan in 1969.

Afgelopen jaar droeg de pater familias zijn onderneming over aan zijn drie zoons. Dat moest op zo’n manier dat de oprichter en zijn vrouw in de toekomst op dezelfde voet kunnen leven als ze gewend zijn. En zonder dat de twee dochters financieel tekort gedaan wordt.

In zo’n geval moet je als adviseur de belangen van de familie als geheel, van de onderneming én van ieder lid van de familie afzonderlijk in ogenschouw nemen. Tegelijkertijd moet het bedrijf zo gestructureerd worden dat geld dat gereserveerd is voor toekomstvoorzieningen er ook daadwerkelijk komt. Verder moet het vermogensbeheer geregeld worden en moeten alle aangiftes – zowel van het bedrijf als van de familieleden – geregeld worden.

Als fiscaal adviseur ben je erop gespitst hoe het er in families aan toe gaat. Als een scheidsrechter tussen zakelijk en privé. Want juist bij een bedrijfsoverdracht liggen er conflicten op de loer. Bij de familie van Ingen is daar geen sprake van. Die gaan nog altijd samen op vakantie. En hoewel vader Jan zijn zaak loslaat, is hij er nog vaak te vinden. De diensten van Borrie beperken zich tot de bedrijfsoverdracht en de fiscale advisering. Maar het familiegevoel is er.

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.