Personal touch in finance

Het vertrouwen tussen P.C. van der Wiel B.V. en Borrie

Echte ondernemers kunnen heel veel zelf. Des te knapper is het dan ook wanneer zo’n echte ondernemer durft te bouwen op de adviezen van zijn accountant. Marc van der Wiel is zo’n ondernemer.

P.C. van der Wiel begon in 1969 als groenvoorzieningsbedrijf maar groeide organisch mee met de wensen van de klanten: overheden bedrijven en particulieren. Vandaag de dag is P.C. van der Wiel actief in groenvoorziening, riool- kolken en drainagereiniging, machinaal veegwerk, onkruidbestrijding en gladheidbestrijding. De uitbreiding naar reinigingswerk komt vooral voor rekening van de zoon van de oprichter en huidige directeur Marc van der Wiel. Hij nam het bedrijf in 1992 van zijn ouders over. Vanwege de gezondheidsproblemen van zijn vader moest dit versneld gebeuren. Het accountantskantoor waarmee het bedrijf een uitstekende relatie had, pakte dit kordaat op en schetste een nieuwe bedrijfsstructuur. Het is deze accountancy waaruit later Borrie ontstond.

Ook vandaag de dag is Borrie kind aan huis bij P.C. van der Wiel, inmiddels in de persoon van Marco Schreurs. “We hebben onderling veel contact en ik hecht sterk aan zijn mening”, vertelt Marc van der Wiel. “Niet alleen over boekhoudkundige zaken, maar ook over de bedrijfsvoering.” Dat bleek ook onlangs weer. Van der Wiel hoorde dat een collega-bedrijf failliet was en belde of hij een veegwagen kon overnemen. Uiteindelijk kocht Van der Wiel het complete bedrijf. Hij durfde de stap te maken omdat wij, als Borrie, na een stevige doorrekening en dito onderhandelingen met de leasemaatschappij van het failliete bedrijf, vierkant achter de transactie konden staan. Als je vertrouwen krijgt, kun je mee-ondernemen. En dat vertrouwen krijgen we steeds weer van deze nuchtere entrepreneur.

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.