Personal touch in finance

De waardevolle relatie: Borrie en Vesting Finance

Willem Bommeljé (links) is een man met heldere ambities. Toen hij in 2006 directeur werd van Vesting Finance, was het zijn missie om de activiteiten van de onderneming uit te bouwen.

Bommeljé ging voortvarend te werk: Vesting Finance kocht, na diverse onderzoeken, per jaar een a twee bedrijven in de credit managementbranche. Toen Willem een partij zocht die hem kon ondersteunen bij de aankoop van zijn nieuwe bedrijven, kwam hij in contact met Borrie. Borrie had destijds voor de grootste aandeelhouder van Vesting Finance, HAL Investments, al diverse due diligence opdrachten verricht.

Vanaf die dag staat Borrie Vesting Finance bij met due diligence-onderzoeken op financieel en fiscaal gebied – en met de bijbehorende advisering. Dat is veel werk, want het due diligence-onderzoek is lang niet altijd een kwestie van louter boekenonderzoek. Het onderzoek dient altijd op maat te zijn, passend bij de te kopen onderneming. Daarnaast speelt bij overnames door Vesting Finance waardering van uitstaande koopvorderingen een rol. Aan de hand van de aard van de vorderingen en de aard van de debiteuren maakt Borrie realistische prognoses. Mede met deze input kan Vesting Finance bepalen welke prijs ze er voor over heeft.

Als je op die manier met elkaar samenwerkt, verveel je je niet snel. Want ten eerste ligt het aantal transacties hoog, maar daarnaast is ieder project anders en roept het nieuwe vragen op. Never a dull moment. En als je het dan ook nog buiten werktijd met elkaar kunt vinden, wordt een klantenrelatie gemakkelijk een vriendenrelatie. Voor allebei het beste van twee werelden.

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.