Personal touch in finance

09 december 2011

Diana Clement benoemd in bestuur SRA

09 december 2011

Diana Clement AA is tijdens de algemene ledenvergadering van SRA met algemene stemmen als nieuw bestuurslid verkozen.

Zij volgt Martin van der Brug AA op, wiens termijn afliep. Samen met Paul Dinkgreve RA (voorzitter), Wim van Sluis RA (penningmeester), drs. Jan Zweekhorst FB en Fou-Khan Tsang RA vormt Clement het algemeen bestuur.
Clement is partner en lid van het dagelijks bestuur bij Borrie & Co. Vanaf 1986 is zij actief in het vak en rondde in de loop van de tijd de opleiding masterclass AA en postdoctoraal accountancy af. In september 2000 werd Clement vennoot bij Burg & De Raad Accountants in Amsterdam. Dit kantoor maakt nu deel uit van Borrie & Co Accountants in Amsterdam. Clement was toetser voor de Raad van Toezicht, bekleedde diverse functies bij de NOvAA waaronder die van voorzitter, en is accountant van een studentenonderneming.
Clement wil zich de komende jaren als algemeen bestuurslid van SRA voornamelijk inzetten om het SRA-keurmerk van de aangesloten accountantskantoren nog sterker te positioneren, waardoor de kwaliteit van de SRA-kantoren nog meer herkend wordt onder mkb-ondernemers.

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.