Personal touch in finance

26 maart 2012

Incassokosten aan banden

26 maart 2012

Als uw klant niet betaalt dan kunt u een incassobureau inschakelen, maar u kunt ook proberen om de vordering zelf te innen. De kosten die u maakt kunt u verhalen op uw klant. Vanaf 1 juli 2012 geldt er een maximale vergoeding voor deze incassokosten.

De vergoeding voor incassokosten wordt straks berekend als percentage van het bedrag dat uw klant aan u is verschuldigd. Het minimumbedrag is € 40. Zo mag bijvoorbeeld niet meer dan € 150 aan incassokosten worden gevraagd, als een rekening van € 1.000 niet is betaald. Voor vorderingen van € 1 miljoen en meer bedragen de incassokosten maximaal € 6.775. Bedrijven kunnen onderling wel afwijkende afspraken maken over de hoogte van de incassokosten.

Eerst een aanmaning

U kunt niet zomaar incassokosten in rekening brengen. Eerst zult u een brief moeten versturen waarin u de klant erop wijst dat hij de vordering, eventueel met incassokosten, moet betalen. Is de klant een consument dan moet u bovendien eerst een schriftelijke aanmaning versturen met een nakomingtermijn van 14 dagen.

Wettelijke rente

Naast een vergoeding voor incassokosten mag u ook wettelijke rente in rekening brengen over het nog te betalen bedrag. Dat kan al op het moment dat uw klant de betalingstermijn overschrijdt. Bent u geen betalingstermijn overeengekomen, dan geldt een termijn van 30 dagen.

Let op!

Veel bedrijven hebben last van klanten die te laat betalen. Daarom worden betalingstermijnen vanaf 1 januari 2013 wettelijk vastgelegd. Nu bepaalt de wet nog dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Straks moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald, als tussen leverancier en klant niets is afgesproken. In een overeenkomst mag ook een langere betalingstermijn van 60 dagen worden afgesproken.

Nieuwsarchief 2012

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.