Personal touch in finance

31 juli 2012

Vóór 25 mei een nieuwe auto? Let dan op!

31 juli 2012

Ongetwijfeld heeft u de afgelopen tijd wel iets gelezen of gehoord over de ‘forensentaks’. Het gaat hier om het plan om vanaf 1 januari 2013 de reiskostenvergoeding en verstrekking voor woon-werkverkeer te belasten. Ook de woon-werkkilometers met de auto van de zaak zullen dan als privékilometers worden aangemerkt. Bent u nu geen bijtelling verschuldigd omdat u de zakelijke auto niet of nauwelijks voor privédoeleinden gebruikt, dan wordt u vanaf volgend jaar wel geconfronteerd met een bijtelling. Gelukkig is er overgangsrecht.

Belaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Zoals al vele malen in de media belicht heeft het Lenteakkoord fiscaal gezien veel onplezierige verrassingen gebracht. Een onderdeel van deze begroting voor 2013 is om per 1 januari 2013 de onbelaste reiskostenvergoeding af te schaffen. Of de maatregel ook daadwerkelijk doorgaat is nog onzeker. Dit hangt onder andere af van de verkiezingen van 12 september aanstaande en de vorming van een nieuw kabinet.
Een onbelaste reiskostenvergoeding blijft straks nog steeds mogelijk voor zakelijke reizen die buiten het woon-werkverkeer vallen.

Nadeel ook voor zakelijk automobilist

Door de afschaffing van de onbelaste tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer wordt u als zakelijke automobilist benadeeld. Immers, ook de woon-werkkilometers met de auto van de zaak zullen als privékilometers worden gezien. Dat is een dure grap voor mensen met een zakelijke auto die nu geen bijtelling betalen omdat zij deze auto niet of nauwelijks privé gebruiken.

Overgangsregeling voor de auto van de zaak

Om deze groep van zakelijke automobilisten tijdelijk te ontzien is nu al een overgangsregeling aangekondigd. De regeling is alleen van toepassing als:

  • de auto van de zaak vóór 25 mei 2012 is aangeschaft of;
  • het leasecontract vóór 25 mei 2012 is aangegaan.

Wanneer de auto niet is geleased moet de auto op naam van de zaak staan. De duur van de overgang bij lease wordt bepaald door de periode die is afgesproken in het contract. De overgangsregeling loopt in ieder geval af op uiterlijk 1 januari 2017. Dit geldt ook voor de auto die op de ondernemingsbalans staat. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat oude auto’s ongebruikelijk lang worden vastgehouden om de bijtelling voor het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer te kunnen ontlopen.

Let op!

Door de overgangsregeling ontkomt u niet helemaal aan de bijtelling, maar deze wordt wel beperkt. Gedurende de overgangstermijn tot uiterlijk 1 januari 2017 geldt voor het woon-werkverkeer wél een bijtelling. Deze bedraagt 25% van de normale bijtelling.

Nieuwsarchief 2012

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.