Personal touch in finance

02 juni 2014

Ook reisaftrek zonder plaatsbewijzen

02 juni 2014

Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de reisaftrek. Een van de voorwaarden voor deze vaste aftrek is versoepeld. Vraagt de Belastinginspecteur u om bewijs voor de reisaftrek dan kunt u dit bewijs voortaan ook op een andere manier leveren dan met plaatsbewijzen of overzichten van transacties.

Reisaftrek

Wanneer u als werknemer voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van het openbaar vervoer dan mag u onder voorwaarden een vast bedrag aftrekken van uw inkomen: de reisaftrek. Hoe hoog de aftrek is hangt onder meer af van de enkele reisafstand en het aantal dagen per week dat u reist. Bedraagt de enkele reisafstand met het openbaar vervoer van uw woning naar uw werk niet meer dan 10 kilometer dan komt u niet in aanmerking voor de reisaftrek.

Let op!
Ontvangt u van uw werkgever een vergoeding voor de reiskosten per openbaar vervoer, dan komt deze vergoeding in mindering op het door u af te trekken bedrag.

Vrije bewijsleer

Reist u met een OV-chipkaart, dan heeft u voor de reisaftrek een reisverklaring van uw werkgever nodig. Ook moet u, desgevraagd, aan de Belastingdienst kunnen aantonen dat u met het openbaar vervoer heeft gereisd. Tot voor kort kon u dit bewijs alleen leveren met een uitdraai van het vervoerbedrijf van de door u gemaakte reizen. Deze eis is recent versoepeld. Er geldt een ‘vrije bewijsleer’. Dat betekent dat wanneer de Belastinginspecteur u verzoekt om bewijs te leveren voor de reisaftrek u dit ook op een andere manier mag aanleveren dan met plaatsbewijzen of overzichten van transacties. Er gelden twee voorwaarden:

1. U overlegt een reisverklaring van de werkgever waaruit blijkt welk reispatroon u heeft gehad in het desbetreffende jaar.
2. U maakt aannemelijk dat de reizen zijn gemaakt. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met betalingsbewijzen voor de OV-chipkaart of de reisgegevens van TLS.

Let op!

De ‘vrije bewijsleer’ geldt voor belastingaanslagen die betrekking hebben op de jaren 2011 en verder. Is uw reisaftrek over de jaren 2011 of 2012 gecorrigeerd omdat u de reisgegevens bij het OV-bedrijf niet meer heeft kunnen downloaden, dan kunt u de Belastinginspecteur vragen om een herbeoordeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2011 of 2012. Uw SRA-adviseur kan u hierover meer vertellen.

Nieuwsarchief 2014

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.