Personal touch in finance

26 juni 2014

Zonder bijtelling ook geen aftrek eigen bijdrage

26 juni 2014

Wanneer een werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de auto van de zaak, dan vermindert deze eigen bijdrage de bijtelling. Wat nu als uw werknemer wel een eigen bijdrage betaalt, maar geen bijtelling heeft? Recent heeft hof Arnhem-Leeuwarden zich over deze vraag gebogen. Volgens het hof is in dat geval geen aftrek mogelijk van de eigen bijdrage.

Geen aftrek zonder bijtelling

De zaak voor het hof Arnhem-Leeuwarden betrof een werkneemster die in 2009 gebruik maakte van een door haar werkgever ter beschikking gestelde leaseauto. De auto gebruikt ze niet voor privéritten, maar omdat de leaseprijs van de auto hoger was dan de normleaseprijs zoals opgenomen in de leaseregeling van de werkgever, was zij een eigen bijdrage verschuldigd van € 5.724. Volgens de leaseregeling ziet de eigen bijdrage aan de werkgever op het privégebruik van de auto.

De werkneemster heeft vervolgens de door haar betaalde eigen bijdrage in aftrek gebracht in haar aangifte inkomstenbelasting, maar de inspecteur gaat niet akkoord.

Volgens het hof is aftrek niet mogelijk. Aftrek van een eigen bijdrage voor het privégebruik van een auto van de zaak, kan alleen als ook een bijtelling voor dat privégebruik in aanmerking wordt genomen.

Nieuwsarchief 2014

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.