Personal touch in finance

24 november 2014

Personeelsfonds is ook in de WKR fiscaal voordelig!

24 november 2014

Een werkgever kan ook onder de werkkostenregeling nog steeds belastingvrij bijdragen aan een personeelsfonds. De uitkeringen aan werknemers uit dit fonds blijven dan ook belastingvrij. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze fiscaal vriendelijke regeling zijn:

  • Het fonds heeft in ieder geval een aparte bankrekening. Andere formele vereisten zijn er niet, zodat bijvoorbeeld een bezoek aan een notaris overbodig is.
  • De werknemers hebben in de laatste vijf kalenderjaren elk jaar gezamenlijk ten minste evenveel aan het fonds bijgedragen als de werkgever.
  • De werknemers hebben geen juridisch afdwingbaar recht op een uitkering uit het fonds.
  • De uitkeringen en verstrekkingen hebben géén betrekking op uitgaven voor onder meer ziekte en invaliditeit.

Voorbeeld

Als het personeelsfonds op deze manier wordt aangewend, zijn de uitkeringen uit het fonds belastingvrij. Bijvoorbeeld: de werknemers van een bedrijf betalen per jaar gezamenlijk € 1.000 aan een personeelsfonds. Ook de werkgever legt € 1.000 per jaar bij. Het fonds kan vervolgens voor het gehele bedrag belastingvrij uitjes of kerstpakketten voor de werknemers bekostigen. Geeft de werkgever zelf voor € 1.000 uitjes of kerstpakketten aan zijn werknemer dan is wél sprake van een belastbaar voordeel.

Let op!

Het fonds moet onafhankelijk zijn. Blijkt in de praktijk dat in feite de werkgever de beslissingen in het fonds neemt dan zijn de uitkeringen uit het fonds niet langer belastingvrij!

Nieuwsarchief 2014

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.