Personal touch in finance

18 februari 2015

Hoge boete bij een onjuiste rittenregistratie

18 februari 2015

Bij een onjuiste of een onvolledige rittenregistratie kan de inspecteur een vergrijpboete opleggen die kan oplopen tot € 5.278.

De inspecteur moet dan wel beoordelen of de feiten voldoende ernstig zijn om een dergelijke hoge boete op te leggen.

Heeft uw werknemer een auto van de zaak en gebruikt hij deze niet privé, dan kan hij een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen. Met deze verklaring hoeft u geen rekening te houden met de bijtelling. Maar ook met een verklaring op zak zal de werknemer moeten aantonen dat hij op jaarbasis de auto niet meer dan 500 kilometer privé gebruikt. Dat kan met een sluitende rittenregistratie.

Blijkt later dat de bijtelling ten onrechte niet heeft plaatsgevonden en is grove schuld dan wel opzet in het spel, dan riskeert uw werknemer een vergrijpboete van 40% dan wel 80% van het wettelijk maximum van € 5.278. In geval van een onjuiste of onvolledige rittenregistratie kan de vergrijpboete oplopen tot 100% van dit wettelijk maximum. De inspecteur moet dan wel onderzoeken of de zaak ernstig genoeg is voor een dergelijke hoge boete. Wordt een vergrijpboete opgelegd, dan is het zaak de inspecteur dus te vragen om een onderbouwing.

Let op!

Voorkomen is beter dan genezen. Wijs uw werknemer op het belang van een juiste rittenregistratie.

Nieuwsarchief 2015

Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.