Personal touch in finance

06 maart 2015

G-rekening blijft bestaan!

06 maart 2015

De vervanging van de g-rekening door een depotstelsel gaat niet door.

Het ministerie van Financiën heeft bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen aangegeven dat het depotstelsel definitief van de baan is. Dit is echter nog niet officieel bevestigd.

Het was de bedoeling dat het depotstelsel het systeem van g-rekeningen stapsgewijs zou vervangen. Nadat vorig jaar de invoering al tot nader order was uitgesteld lijkt nu het depotstelsel helemaal van tafel. Aan de Bond van Bemiddelings-en Uitzendondernemingen heeft het ministerie laten weten dat het gebruik van de g-rekening gewoon in stand blijft, maar dat het hele systeem wel toekomstbestendiger wordt.

Als aannemer of inlener kunt u uw risico op aansprakelijkheid beperken door een deel van de factuur van de onderaannemer of uitlener dat bestemd is voor loonheffingen of btw te storten op de g-rekening van de onderaannemer/uitlener. Mits voldaan aan de voorwaarden kunt u dan voor het gestorte bedrag niet meer aansprakelijk gesteld worden.

Nieuwsarchief 2015

Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.