Personal touch in finance

16 maart 2015

Over echtscheiding en pensioen

16 maart 2015

Bij echtscheiding moet een aantal zaken worden verdeeld. Dat geldt ook voor het opgebouwde ouderdomspensioen.

In principe hebben u en uw ex-partner beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Deze standaardverdeling is echter geen wet van meden en perzen. U kunt namelijk samen een andere verdeling afspreken. U mag zelfs gezamenlijk besluiten niet tot verdeling van het ouderdomspensioen over te gaan. Er is wel een maar! Wijkt u af van de standaardverdeling, dan moet dit zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant.

Tip:

Ook de pensioenuitvoerder moet op de hoogte worden gesteld van de manier waarop het ouderdomspensioen moet worden verdeeld. Dat kan alleen met het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van het ouderdomspensioen’. Dit moet binnen twee jaar na de scheiding gebeuren.

Let op!

Krijgt u bij echtscheiding meer dan waar u recht op heeft, dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Laat u hierover goed informeren.

Nieuwsarchief 2015

Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.