Personal touch in finance

20 maart 2015

Voorkom belastingrente: doe suppletie BTW vóór 1 april 2015

20 maart 2015

Hebt u over 2014 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met een suppletieformulier omzetbelasting.

Doet u dat voor 1 april 2015, dan betaalt u geen belastingrente. Betaal de aangegeven btw nog niet, maar wacht op de naheffingsaanslag omzetbelasting.

Voorbeeld

Bij het opmaken van de jaarstukken 2014 in maart 2015 blijkt dat u over 2014 € 2000 te weinig btw hebt betaald. U vult het formulier Suppletie omzetbelasting in – via ons kantoor of via de site van de Belastingdienst – en stuurt dat vóór 1 april 2015 op aan de Belastingdienst. U betaalt dan geen belastingrente.

Zit u er € 1000 of minder naast? Stuur dan geen Suppletie omzetbelasting in. U kunt de correctie gewoon verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte. U krijgt dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag en ook blijft berekening van belastingrente achterwege. Pas als u er meer dan € 1000 naast zit, dan moet u dat opgeven met een Suppletie omzetbelasting.

Let op!

Doet u de btw-suppletie over 2014 na 31 maart 2015? Dan wordt de belastingrente berekend vanaf 1 januari 2015. Op dit moment is de belangrente 8,05% op jaarbasis.

Als u meer dan € 1000 te veel btw over 2014 hebt aangegeven, dien dan ook een suppletie in. U krijgt dan binnen enkele weken een teruggaafbeschikking. Kleinere bedragen kunt u gewoon verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte.

Let op!

Ook al dient u de Suppletie btw in, toch kunt u een verzuimboete krijgen van 5% van het btw-bedrag dat u moet betalen. U krijgt de boete als het te betalen bedrag € 20.000 of meer is, of als het te betalen bedrag 10 % of meer is dan de betaalde btw over de tijdvakken waarop de Suppletie btw betrekking heeft. Doet u geen Suppletie omzetbelasting terwijl u dat wel had moeten doen, dan kunt u boetes krijgen voor onjuiste btw-aangiften, het niet betalen van (een deel van) de btw en het niet doen van de Suppletie btw.

Nieuwsarchief 2015

Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.