Personal touch in finance

31 januari 2017

Belastingvrij schenken in 2017

31 januari 2017

De bedragen die u in 2017 belastingvrij kunt schenken, zijn verhoogd.

Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting.

Schenken bij leven is, zeker als dit geleidelijk gebeurt, vaak fiscaal voordeliger dan vererven bij overlijden. Door jaarlijks bijvoorbeeld een bedrag te schenken aan uw kinderen, wordt uw vermogen kleiner en hoeven zij straks minder erfbelasting te betalen. Maakt u optimaal gebruik van de vrijstellingen dan hoeft in ieder geval geen schenkbelasting te worden betaald. De vrijstellingen voor de schenkbelasting zijn voor 2017 als volgt:

Kinderen
€ 5.320

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)
€ 25.526
of
Kinderen 18-40 (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor een dure studie
€ 53.176

Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning
€ 100.000

Overige verkrijgers
€ 2.129

Tip:

De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is verhoogd naar € 100.000. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind is komen te vervallen, maar de begunstigde moet nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Onder voorwaarden kan deze vrijstelling van € 100.000 gespreid over drie opeenvolgende jaren worden benut. Uiteraard moet het geschonken bedrag worden gebruikt voor de eigen woning.

Nieuwsarchief 2017

Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.