Personal touch in finance

02 juni 2017

Geplande AOW-verlaging van de baan

02 juni 2017

Alleenstaande AOW’ers die (gaan) samenwonen met hun zoon of dochter zullen niet worden gekort op hun AOW-uitkering.

Het kabinet heeft namelijk besloten de zogenoemde kostendelersnorm niet in te voeren.

Door de kostendelersnorm zou een alleenstaande AOW’er die met een kind in één huis woont of gaat wonen slechts recht hebben op een AOW-uitkering van 50% van het wettelijk minimumloon, oftewel de lage AOW-uitkering die per persoon ook geldt voor echtparen en samenwonenden. Omdat echter niet duidelijk is wat deze maatregel voor effect heeft op de zorg van kinderen voor hun ouders op leeftijd en op de zorg van ouders voor hun hulpbehoevende kinderen, is besloten de kostendelersnorm niet in te voeren. Hierdoor blijft de alleenstaande AOW’er die zijn huis deelt met zijn kind, bij een volledige AOW-opbouw, recht houden op de hoge AOW-uitkering van 70% van het wettelijk minimumloon.

Nieuwsarchief 2017

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.