Personal touch in finance

27 juni 2017

Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag

27 juni 2017

Neemt u een oudere werkloze in dienst, dan komt u niet voor hoge kosten te staan als deze werknemer onverhoopt langdurig ziek wordt.

Voor deze werknemer geldt namelijk een no-riskpolis. Het kabinet gaat de leeftijdsgrens hiervoor verlagen naar 56 jaar of ouder.

Loondoorbetaling bij ziekte

Wordt uw werknemer ziek, dan moet u zijn loon doorbetalen. Voor sommige werknemers geldt echter een no-riskpolis. Als een werknemer met een dergelijke polis ziek wordt, kunt u bij het UWV voor deze werknemer een Ziektewetuitkering aanvragen. U kunt de uitkering dan verrekenen met het te betalen loon.

No-riskpolis

De no-riskpolis geldt bijvoorbeeld voor de werknemer die bij aanvang van het dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft. De polis geldt na dertien weken ziekte ook voor de oudere werknemer geboren vóór 8 juli 1954, die langer dan 52 weken een WW-uitkering heeft gekregen en vanuit de WW bij u in dienst is gekomen. Het kabinet gaat deze leeftijdsgrens verlagen naar 56 jaar.

Tip:

Neemt u iemand in dienst vanuit een WW-positie (langer dan een jaar werkloos) die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder is, dan wordt u gecompenseerd als deze werknemer uitvalt wegens ziekte.

Nieuwsarchief 2017

Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.