Personal touch in finance

14 augustus 2017

Betalingsuitstel bedrijven met besmette eieren

14 augustus 2017

De problemen door fipronil in eieren is ook de Belastingdienst niet ontgaan.

Bedrijven die hierdoor tijdelijk betalingsproblemen hebben, kunnen voor hun belastingverplichtingen uitstel van betaling krijgen.

Bijzonder uitstel

In bijzondere omstandigheden kunt u van de Belastingdienst uitstel van betaling krijgen voor een periode langer dan één jaar. De problemen door fipronil in eieren is zo’n bijzondere omstandigheid. Ook kan de Belastingdienst afwijken van de zekerheidseis. U hoeft dan niet voor het volledige bedrag aan verschuldigde belasting zekerheid te geven.

Let op!

De Belastingdienst zal wel zoveel mogelijk zekerheid verlangen.

Deskundigenverklaring

Uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden kan alleen met een verklaring afgegeven door een derde deskundige, zoals uw accountant. Deze moet aannemelijk maken, dat:

  • de betalingsproblemen werkelijk bestaan, dat deze zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden en dus niet behoren tot het normale bedrijfsrisico en dat deze betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn
  • de onderneming bedrijfseconomisch gezond is
  • de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip worden opgelost
  • het aflossingsplan, om de betalingsachterstand in de toekomst in te lopen, realistisch is.

Nieuwsarchief 2017

Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.