Personal touch in finance

14 september 2017

Privegebruik poolauto en bijtelling

14 september 2017

Heeft u één of meerdere auto’s geleast die door wisselende werknemers in principe uitsluitend voor zakelijke ritten worden gebruikt?

Dan is het mogelijk om deze auto’s voor privégebruik aan uw werknemers te verhuren zonder dat u een bijtelling hoeft toe te passen.

De Belastingdienst heeft hierover met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) een uitvoeringsafspraak gemaakt. Voorwaarde is wel dat sprake is van een echte deel- of poolauto en een marktconform huurtarief.

Deel- of poolauto

U kunt een deel- of poolauto voor privégebruik verhuren aan uw werknemer zonder bijtelling toe te passen voor deze werknemer. Er is sprake van een deel- of poolauto als deze auto door wisselende werknemers in beginsel uitsluitend voor zakelijke ritten wordt gebruikt. De auto die ter beschikking is gesteld aan een individuele werknemer valt niet onder deze definitie.

U moet inzichtelijk kunnen maken in welke perioden de deelauto is gebruikt en hoeveel kilometers per rit zijn gereden. Daarnaast dient u een administratie van het privégebruik bij te houden waaruit blijkt:

  • door welke werknemers in welke perioden de auto privé is gebruikt, en;
  • dat een marktconform huurtarief in rekening is gebracht aan deze werknemers.

Let op!

De afspraken zijn gemaakt tussen de VNA en de Belastingdienst. Valt u niet onder deze brancheregeling overleg dan vooraf met de Belastingdienst of u de uitvoeringsafspraken ook binnen uw onderneming kunt toepassen.

Marktconform huurtarief

U kunt alleen de bijtelling achterwege laten als sprake is van een marktconform huurtarief. In de uitvoeringsafspraak is aangegeven dat in ieder geval sprake is van een marktconform huurtarief als de volgende tarieven in rekening worden gebracht:

Segment: Klein
Voorbeelden: Citroen C1, Peugeot 109, Toyota Aygo
Per dag (van 9.00 tot 9.00 uur): € 42
Per dagdeel (max. 4 uur overdag of van 17.00 tot 9.00 uur): € 27
Weekend (vrijdag 17.00 tot maandag 9.00 uur): € 68

Segment: Kleine middenklasse
Voorbeelden: Ford Fiesta, VW Polo, Nissan Juke
Per dag (van 9.00 tot 9.00 uur): € 50
Per dagdeel (max. 4 uur overdag of van 17.00 tot 9.00 uur): € 32
Weekend (vrijdag 17.00 tot maandag 9.00 uur): € 81

Segment: Middenklasse
Voorbeelden: Opel Astra, Toyota Prius
Per dag (van 9.00 tot 9.00 uur): € 60
Per dagdeel (max. 4 uur overdag of van 17.00 tot 9.00 uur): € 39
Weekend (vrijdag 17.00 tot maandag 9.00 uur): € 97

Segment: Grote middenklasse
Voorbeelden: Audi A4, BMW 3-serie, Skoda Oktavia
Per dag (van 9.00 tot 9.00 uur): € 75
Per dagdeel (max. 4 uur overdag of van 17.00 tot 9.00 uur): € 49
Weekend (vrijdag 17.00 tot maandag 9.00 uur): € 122

Bedragen zijn inclusief btw en exclusief brandstof, afkoop eigen risico en aanvullende verzekeringen.

Let op!

De uitvoeringsafspraken gelden niet zonder meer voor een dga. Stem daarom vooraf met de Belastingdienst af welke aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden om de uitvoeringsafspraken ook voor de dga te kunnen toepassen.

Nieuwsarchief 2017

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.