Personal touch in finance

23 oktober 2017

Meer hypotheekruimte voor tweeverdieners

23 oktober 2017

Tweeverdieners kunnen vanaf 2018 meer geld lenen voor de aankoop van een huis.

Dan telt het tweede salaris niet voor 60%, maar voor 70% mee.

Meer hypotheekruimte

Het kabinet past het zogenoemde financieringslastpercentage aan. Het financieringslastpercentage bepaalt de maximale hypotheek die iemand kan krijgen. Vanaf volgend jaar gaat bij het vaststellen van dit percentage bij tweeverdieners het tweede inkomen − dit is het inkomen van de minst verdienende partner − voor 70% meetellen. Dat is nu nog 60%. Tweeverdieners kunnen dus in 2018 een ruimere hypotheek krijgen dan nu het geval.

Let op!

De komende jaren gaat het tweede inkomen geleidelijk voor 100% meetellen.

Nieuwsarchief 2017

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.