Personal touch in finance

25 januari 2018

Nieuwe wet geeft rechter meer mogelijkheden verplichte zorg

25 januari 2018

De Wet forensische zorg van minister Dekker is door de Eerste Kamer goedgekeurd.

Strafrechters kunnen hiermee makkelijker verplichte zorg opleggen aan bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf. Ook krijgen rechters door de wet meer mogelijkheden om een tbs-maatregel op te leggen. De wet treedt op 1 januari 2019 in werking.

Goede aansluiting van de forensische zorg op de reguliere zorg (GGZ) is belangrijk. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat gedetineerden ineens zonder de juiste zorg op straat komen te staan, waarbij het risico groot is dat zij weer de fout ingaan. Op basis van deze nieuwe wet kan de strafrechter aansluitend aan een straf verplichte zorg opleggen, zodat de zorgverlening niet automatisch stopt als de straf eindigt.

Meer mogelijkheden tbs

Verder komen er meer mogelijkheden om tbs op te leggen. Elk jaar ontlopen tientallen verdachten tbs met dwangverpleging, omdat zij weigeren aan onderzoek mee te werken. Het gevolg is dat deze mensen onvoldoende behandeld zijn wanneer zij terugkeren in de samenleving, wat de kans groter maakt dat zij opnieuw slachtoffers zullen maken.

Met behulp van bestaande medische gegevens uit de reguliere zorg kunnen rapporteurs toch iets zeggen over de psychische gesteldheid van weigerende verdachten. Zo kan de rechter, in die gevallen waarin dat nodig is, vaker de tbs-maatregel opleggen.

Nieuwsarchief 2018

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.