Personal touch in finance

23 januari 2018

Stel uw loonkostenvoordeel nog deze maand veilig

23 januari 2018

Had u in 2017 recht op de premiekorting oudere werknemer en/of de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, dan heeft u mogelijk vanaf 2018 recht op één of meer loonkostenvoordelen.

Dat recht moet u dan nog wel veiligstellen in de laatste aangifte loonheffingen van 2017, die u deze maand indient.

Loonkostenvoordelen

Met ingang van 2018 zijn er vier nieuwe loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werkgevers. In uw aangifte loonheffingen kunt u, mits voldaan aan de voorwaarden, een verzoek doen voor de volgende tegemoetkomingen:
  • LKV oudere werknemer (56+)
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Let op!

De loonkostenvoordelen zijn in plaats gekomen van de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer is niet vervangen. Deze is definitief komen te vervallen per 1 januari 2018.

Verzilvering

Had u in 2017 recht op de premiekorting oudere werknemer en/of de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, dan moet u, om de aanmerking te komen voor één of meer loonkostenvoordelen, uw laatste aangifte loonheffingen over 2017 goed invullen.

Dat houdt het volgende in:

  • Geef in de aangifte aan dat u voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast.
  • Vul in deze aangifte het bedrag aan premiekorting in waar u recht op heeft.

Kunt u deze stappen nog niet doen, bijvoorbeeld omdat de werknemer net in dienst is en u daardoor nog geen doelgroepverklaring heeft, corrigeer de laatste aangifte loonheffingen over 2017 dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk op 1 mei 2018.

Let op!

Vergeet niet om in de aangifte loonheffingen over 2018 het betreffende loonkostenvoordeel aan te vragen.

Nieuwsarchief 2018

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.